ADA İLKYARDİM MERKEZİ
ARAMA, KURTARMA VE TAHLİYE EĞİTİMİ
Arama, Kurtarma ve Tahliye Eğitimi

Gerekçe

BU EĞİTİMİ NEDEN ALMALISINIZ? Arama Kurtarma Ekiplerinin Eğitimi ile, olası afetlerde önemli bir görev üstlenecek arama kurtarma ekiplerinin bilgi ve becerilerinin arttırılması, arama kurtarma ekiplerinin görevlerinin ve işbölümünün koordineli bir şekilde yürütülmesi ve arama kurtarma ekipmanlarının doğru kullanımı amaçlanmaktadır. Bu eğitim ayrıca afet sonrası profesyonel ekipler bölgeye ulaşana kadar, ilk müdahalenin yapılabilmesi ve çalışanların gerekli konularda etkili, akılcı ve pratik çözümler üretebilmeleri için geliştirilmiştir. Ne yazık ki, bir afet sonrasında profesyonel ekiplerin afet yerine ulaşması 72 saate kadar sürebilmektedir. Bu gibi durumlarda olay yerinde bulunanlar birbirlerine yardım etmek zorunda kalmaktadır. Dolayısı ile göçük altında kalan kişilere doğru müdahale etmek hayati önem taşımaktadır. Zira yanlış yapılan müdahaleler kişilerin sonradan sakat kalmasına, ya da hayatını kaybetmesine neden olmaktadır. Bu insanlar siz ya da ailenizden biri de olabilir. Böyle bir ortamda kaldığınız da bu bilgiler hem sizi, hem de yakınlarınızı kurtaracaktır.

Hedef

EĞİTİM SONUNDA KAZANIMINIZ NE OLACAK? Bu eğitim, afet ve acil durumlara karşı bütün toplum seviyelerinde nasıl önlem alınabileceğine ilişkin ortak bir bilinç ve yaklaşım oluşturmak için geliştirilmiştir. Bazı durumlarda yanlış yapılan müdahaleler sonucunda can ve mal kaybı daha büyük seviyelerde olabilmektedir. Bu eğitimin sonunda elde edilen bilgilerin uygulanmasıyla, herhangi bir acil durum karşısında çalışanların, işletmenin ve ürünlerin zarar görebilirliği azaltabilir.

Katılımcı sayısı

10 – 20 kişi

Eğitim İçeriği

Temel Afet Bilinci
Temel Kavramlar ve Tanımlar
Afet ve Acil Durumlar
Türkiye’deki Afet Yönetim Sisteminin Gelişimi
Afet ve Acil Durum Planları
Arama ve Kurtarma Temel Bilgileri
Arama ve Kurtarmaya Giriş
Arama Kurtarma Eğitimi
Enkazda Çalışma Prensipleri (Profesyonel Ekip Örnekleri) Kurtarmada Kullanılan İpler ve Düğümler (Uygulamalı)

Afetlerde Temel İlk Yardım Bilgisi
Afet Psikolojisi ve Psikolojik İlk Yardım
 

İlgili Kanunlar
1- 7126 Sayılı Sivil Savunma Kanunu,
2- 7269 Sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlere Dair Kanun
3- 6 / 3150 Sivil Savunma İle İlgili Teşkil Ve Tedbirler Tüzüğü

Gerekli ön bilgiler

·         Katılımcı Sayısı 1 grup için en az 10 kişi olarak planlanmaktadır..

·         Eğitim için gerekli materyaller eğitim alan firma tarafından karşılanmaktadır.

Katılımcı sayısı kadar:
5 metrelik statik ip ( 10 luk)
1 tane 12 Metrelik sedye bağlama ipi ( 8mm kalınlığında)
2 adet karabin
2 adet 8 li
Sedye
Battaniye
1tane 20-25 Metrelik 10 mm kalınlığında statik ip

Katılımcılara eğitim öncesinde Eğitim Kitapçığı ve Bilgi Kartları dağıtılacaktır.

Eğitimin Süresi : 16 Saat (12 saat Teorik ve 4 saat Uygulamalı Eğitim)

Eğitim Araçları : Katılımcılara Eğitim Öncesinde Eğitim Kitapçığı ve Bilgi Kartları Dağıtılacaktır.

Kimler bu eğitimi almalı?

Onlarca ya da yüzlerce çalışanı bulunan bir işyerinde bir kaç kişinin bu tür olaylar karşısında yeterli olması mümkün olmayacaktır. Dolayısıyla toplam çalışan sayısının dörtte biri, ya da beşte biri oranında hesaplanıp, ekiplerin ona göre kurulması ve her vardiyada konuşlandırılması can ve mal kaybının en az şekilde ya da sıfır zararla atlatılmasını sağlayacaktır.

Eğitim sonunda verilen belge

Eğitim sonunda başarılı bulunan katılımcılara, ’’TEMEL ARAMA KURTARMA’ belgesi verilecektir.

Eğitim yeri

Ada İlk Yardım Eğitim Merkezi Salonu veya eğitim almak isteyen kurumun salonu

Anahtar sözcükler

arama kurtarma ekipleri eğitimi, arama kurtarma ekipmanları, arama kurtrama ekiplerinin görevleri, arama kurtarma kursu, arama kurtarma sertifikası, arama kurtarma belgesi, arama kurtarma ekip eğitimleri, sakarya, izmit, bilecik, düzce, bolu, zonguldak, Türkiye